środa, 31 stycznia 2018

Realizacja projektu edukacyjnego klas III gimnazjum: „Czy realizacja projektów międzynarodowych sprzyja zwalczaniu ksenofobii i rasizmu?”.

W piątek 19 stycznia 2018 r. na lekcji wychowawczej  klasy trzecie gimnazjum  pochwaliły się przed nauczycielami i uczniami klas VII SP i II PG efektami swojej półrocznej pracy. Prezentacja uczniów  na forum szkoły była ostatnim punktem realizacji projektu edukacyjnego powiązanego z realizacją projektu Erasmus+ SAY NO? W projekt zaangażowani byli wszyscy uczniowie klas III gimnazjum (47 uczniów).
 Pełna relacja na: https://zs-stanin.pl/aktualnosci/575,projekt-edukacyjny-klas-iii-gimnazjum


PROJEKT EDUKACYJNY KLAS III GIMNAZJUM.

piątek, 26 stycznia 2018

Media o naszym projekcieWspólnota Łukowska nr 43 (666) „Ze Stanina do Szwecji”
25.10.2017 Nauczyciele dzielą się informacjami dotyczącymi projektu po wizycie w Szwecji1. Warsztaty przeprowadzone dla nauczycieli ZS Stanin podczas rady pedagogicznej
Małgorzata Matyszek, Iwona Czerniewicz i Marzena Kabat przeprowadziły warsztaty dotyczące technik wspomagających uczenie się od siebie uczniów. Warsztaty zostały przeprowadzony w ramach dzielenia się doświadczeniem zdobytym podczas wizyty Erasmus+ w szkole szwedzkiej w dniach 01.10-07.10.2017
Pierwsza wizyta w Szwecji- warsztaty/szkolenia dla uczniów 01-07.10.201701.10.2017
Przyjazd do Szwecji
02.10.2017
1.Powitanie w szkole szwedzkiej
2. Zabawy integracyjne
3. Prezentowanie informacji o szkole, miejscowości i kraju z którego pochodzą poszczególni partnerzy
4. Zapoznanie ze szkołą szwedzką
5. Praca w grupach międzynarodowych nad stworzeniem logo projektu (forma elektroniczna lub tradycyjna na papierze)
6. Wprowadzenie do tematu rasizmu i ksenofobii
7. Studium przypadku dotyczącego John Hron prowadzone przez Victoria Arvidsson
8. Prezentacja dotycząca tolerancji i warsztaty prowadzone przez Lena Lundgren
03.10.2017
1. Przedstawienie metody peer-learning przez Islandię
2. Dyskusja w grupach dotyczącanastepujacych kwestii:
-Czego możemy nauczyć się od siebie?
-Dlaczego dobrze uczyć się od innych?
-Jak możemy rozpowszechnić nasz projekt wśród naszych kolegów?
3. Prezentacja wyników pracy grupowej
4. Spotkanie integracyjne uczniów Taco Tuesday w lokalnym centrum młodzieżowym
04.10.2017
1. Prezentacja szwedzkiej grupy tolerancji dotycząca:
- Co znaczy rasizm i ksenofobia?
-Jakie mogą być konsekwencje rasizmu i ksenofobii?
-Co możemy zrobić aby zapobiec rasizmowi i ksenofobii?
2. Nagrywanie filmów w grupach międzynarodowych
(znajdź przykład rasizmu lub ksenofobii, napisz scenariusz, nagraj film pokazujący możliwe konsekwencje rasizmu i ksenofobii)
05.10.2017
1.  Dyskusja w grupach międzynarodowych jak zachowywać się w Internecie
2. Poznawanie narzędzi, które mogą być wykorzystywane do dokumentacji aktywności projektowych i komunikacji (Padlet, Pow Toon, Madmagz etc.).
3.  Wizyta Muzeum Kultury warsztaty, dyskusja dotycząca wystawy Crossroads
05.10.2017
4. Wizyta w Muzeum Natury
06.10.2017
1. Ewaluacja dotychczasowych działań (sposoby dokumentacji, jak pracować z poznanymi narzędziami w naszych szkołach)
2. spotkanie integracyjne z nauczycielami uczniami i rodzicami podczas tradycyjnego posiłku „fika”
- prezentacja nagranych filmików
-wspólne śpiewanie piosenki Swedish Fika
07.10.2017
Przyjazd do Polski
Pierwsza wizyta w Szwecji Spotkanie projektowe 01-07.10.201701.10.2017
Przyjazd do Szwecji
02.10.2017
1.Powitanie w szkole szwedzkiej
2. Ustalenie zasad współpracy
-przedstawienie naszych oczekiwań
-ustalenie zasad dokumentowania działań
-ustalenie zasad komunikacji podczas spotkań i pomiędzy spotkaniami projektowymi
- zapoznanie ze szwedzkim systemem edukacji
3. Zapoznanie ze szkoła szwedzką
03.10.2017
-ustalenie terminu następnego spotkania projektowego w Islandii
-ustalenie działań, których efekty będą prezentowane w Islandii (prezentacja dotycząca źródeł historii rasizmu ksenofobii na przełomie ostatnie stulecia)
- ustalenie zasad pracy w wymiarze lokalnym i międzynarodowym (3 grupy fokusowe po 5 osób)
- grupa z Islandii dobierze uczniów uwzględniając ich zainteresowania do prac w grupach międzynarodowych
- stworzenie ankiet ewaluacyjnych dla nauczycieli i uczniów po każdym spotkaniu międzynarodowym oraz 3 ewaluacji dla nauczycieli i uczniów  podczas trwania projektu
- udział w warsztatach dotyczących peer learningu (warsztat poprowadzony przez Rose Marie Conway)
04.10.2017
-ustalenie zasad rozpowszechniania działań i rezultatów projektowych (
-analiza sytuacji ryzykownych mogących pojawić się podczas realizacji projektu
-dyskusja dotycząca budżetu projektu
-work shadowing- obserwacja lekcji prowadzonych przez nauczycieli szwedzkich
05.10.2017
-udział w warsztatach dotyczących zasad korzystania z platformy e-Twinning (warsztaty prowadzone przez Rickard Hagerberg)
-wizyta w Muzeum Światowej Kultury (dyskusja dotycząca wystawy Crossroads
-wizyta w Muzeum Natury
06.10.2017
-work shadowing
-sptkanie integracyjne z nauczycielami uczniami i rodzicami podczas tradycyjnego posiłku „fika”
07.10.2017
Przyjazd do Polski

Realizacja projektu edukacyjnego klas III gimnazjum: „Czy realizacja projektów międzynarodowych sprzyja zwalczaniu ksenofobii i rasizmu?”.

W piątek 19 stycznia 2018 r. na lekcji wychowawczej  klasy trzecie gimnazjum  pochwaliły się przed nauczycielami i uczniami klas VII SP i ...